Generelle handelsbetingelser for FEC Consulting

Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder følgende betingelser for aftaler, som indgås med FEC Consulting:

Ansvar:

Salg og levering finder sted efter almindelige leveringsbetingelser: NL92.

Betalingsbetingelser:

Betaling forfalder netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved fremsendelse af skriftlig rykker opkræves et gebyr på DKK 100,- pr. rykker. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. Køber har ikke ret til betaling ved modregning.

Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere FEC Consulting ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør samtidig FEC Consulting for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Køber er ikke berettiget til at modregne medeventuelle modkrav, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund afmodregninger af nogen art.

Priser:

Alle priser er ekskl. moms og andre afgifter.

Annullering af ordre:

En annullering af ordre kan kun ske med vor indforståelse. Varer som ikke er standard lagervarer, kan ikke annuleres.

Returnering:

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og sendes da franko til FEC Consulting. Eventuelle reklamationer må ske senest 8 dage efter varens modtagelse. Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrugt stand, og varer skal være ledsaget af en følgeseddel, der refererer til den indgåede aftale, samt kopi af vores følgeseddel af leverede varer. Returnerede varer krediteres kun mod fradrag af vore omkostninger, dog min. DKK 1000,- ekskl. moms.

Mangler og fejl:

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel eller fejl, skal køber, straks efter at manglen eller fejlen er opdaget, skriftligt redegøre for dette dog senest 8 dage efter varens modtagelse. I intet tilfælde yder vi erstatning for driftstab eller sekundær skade.

Ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under DKK 300,- netto, ekskl. moms opkræves et tillæg for afvikling af ordren på DKK 50,00 netto.

Forsendelse:

Forsendelse sker for købers regning, ab aftalt sted, i vort valg af transportør og emballage, hvis andet ikke er aftalt ved bestillingen. Risikoovergang sker, når godset overdrages til transportør. Forsikring tegnes af køber. Emballage tages ikke retur.

Kursforbehold:

Ændres kursforholdet mellem den danske krone og leverandørlandets valuta med mere end 2% fra tidspunktet for aftalens indgåelse og til selskabet har modtaget kundens betaling, forbeholder selskabet sig ret til at regulere salgsprisen med den fulde difference.

Levering:

Den anførte leveringstid er bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbud/aftalens indgåelse. FEC Consulting forbeholder sig ret til at udskyde leveringstidspunktet eller annullere ordren, såfremt årsagen skyldes omstændigheder, som FEC Consulting ikke er ansvarlig for. Den anførte leveringstid er ab. fabrik.

Nyhedsmails:

Alle henvendelser pr. mail eller fra hjemmeside til FEC Consulting, vil indgå i FEC Consultings online marketing og nyhedsbreve.


Kontakt oplysninger:

FEC Consulting
Industrivænget 10, Meløse
DK-3320 Skævinge


Tlf.: +45 48248545
Mobil.: +45 21747576
Fax.: +45 48261161
E-mail: info@fecconsult.dk
CVR nr.: 33269986

Bank oplysninger:
Nordea Bank
Reg: 2348
Kontonr.: 6884780819

IBAN: DK9820006884780819
Swiftadresse: NDEADKKK

Produkter

Kundeservice & salg


Kundeservice

Kundeservice icon Alle hverdage fra 8-16
telefon icon +45 48248545
email icon info@fecconsult.dk

Min. ordrebeløb 500 DKK nt.


Kontakt os

REMLÆNGDE BEREGNER

rem længde beregner