Kilerem XPA 1950 - 12,7x10 MM - X'tra®

Kilerem XPA 1950 - 1905 Li / 1968 La (12,7 x 10MM) "1/2" fra PIX, V-belt X'tra ® Fortandet smal kileremme er fremstillet i gummi med fiberglas forstærkning. Temperatur: -25 til +100 (°C)
XPA kilerem fra PIX